لطفا جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید :
نام
نام خانوادگی
تلفن همراه

پست الکترونیک(اختیاری)


مشاور شما در املاک پارس چه کسی بوده است؟

1- عملکرد املاک پارس را در ارائه خدمات نوین چگونه ارزیابی میکنید ؟
2- آیا میزان توانمندي، ترکیب، تعداد و صلاحیت پرسنل املاک پارس در زمینه خدمات مورد نظر قابل قبول است ؟
3- سطح رضایتمندی شما از دریافت خدمات تا چه حد باعث می شود که ما را به سایر دوستان / شرکت ها / همکاران معرفی نمایید ؟
4- میزان انطباق کلي خدمات ما با انتظارات شما چگونه است ؟
5- ميزان علاقه مندي شما جهت همكاري مجدد با املاک پارس چگونه است ؟
6- آیا آراستگی و برخورد اجتماعی پرسنل راضی کننده بوده است ؟
7 - مشاور تا چه حد توانسته اعتماد شما را برای انجام امور و ادامه همکاری جلب نماید ؟
8- آیا میزان دقت و سرعت عمل مشاور در انجام وظایف محوله قابل قبول است ؟
9- میزان پیگیری مشاور در به سرانجام رساندن تقاضای شما چگونه است ؟
10- آیا برخورد مشاور در مذاکرات حضوری، تلفني، مکاتبات و... مناسب است ؟